Adatkezelési tájékoztató

A „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 173.) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli 2018. május 25. napjától kezdődően a www.salesianum.hu honlapra történő belépést biztosító személyes adatokat. A „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium adatvédelmi tisztviselője:

Koblencz Attila
koblencz.attila@szaleziiskolak.hu
453-22-77
1032 Budapest, Bécsi út 173.

A fenti személyes adatokat a „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium a honlapra történő belépés biztosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mivel Ön a „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium fennálló jogviszonya alapján jogosult a honlapra történő belépésre. A „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium a belépési adatait nem adja át más személy részére. A „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium az érintett belépési adatait a jogviszonya megszűnését követő 30 nappal kezeli. A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát a „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium adatvédelmi tisztviselője részére küldött e-mail útján vagy postai levélben gyakorolhatja. A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a „Salesianum” Don Bosco Keresztény Pedagógiai Szakkollégium adatvédelmi tisztviselőjével; panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.